v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Artesunate Induces Ferroptosis in Hepatic Stellate Cells and Alleviates Liver Fibrosis via the ROCK1/ATF3 Axis

Yingqian Wang, Yujia Li, Yangling Qiu, Min Shen, Ling Wang, Jiangjuan Shao, Feng Zhang, Xuefen Xu, Zili Zhang, Mei Guo, Shizhong Zheng

Published online: August 25, 2023

[ ] [ PDF Pages: 36-51 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00162

Hepatic and Biliary Neoplasia

Establishment and Validation of a Four-stress Granule-related Gene Signature in Hepatocellular Carcinoma

Mengzhu Li, Xiude Fan, Jiajun Zhao, Dawei Wang

Published online: July 25, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1-14 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00019

New First-line Immunotherapy-based Therapies for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Living Network Meta-analysis

Jian-Jian Chen, Zhi-Cheng Jin, Biao Luo, Yu-Qing Wang, Rui Li, Hai-Dong Zhu, Gao-Jun Teng

Published online: September 6, 2023

[ ] [ PDF Pages: 15-24 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00188

E2F1-mediated Up-regulation of NCAPG Promotes Hepatocellular Carcinoma Development by Inhibiting Pyroptosis

Cuicui Xiao, Jiao Gong, Yusheng Jie, Weicheng Liang, Yan Tai, Wei Qin, Tongyu Lu, Yutian Chong, Ziqing Hei, Bo Hu, Qi Zhang

Published online: October 30, 2023

[ ] [ PDF Pages: 25-35 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00292

Hepatocellular Ballooning is Due to Highly Pronounced Glycogenosis Potentially Associated with Steatosis and Metabolic Reprogramming

Silvia Ribback, Kristin Peters, Mohd Yasser, Jessica Prey, Paula Wilhelmi, Qin Su, Frank Dombrowski, Peter Bannasch

Published online: October 19, 2023

[ ] [ PDF Pages: 52-61 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00242

Liver Transplantation and Surgery

L-GrAFT7 has High Accuracy in Predicting Early Allograft Failure after Liver Transplantation: A Multicenter Cohort Study in China

Songming Li, Qijie Luo, Shirui Chen, Zehua Jia, Tielong Wang, Xinyu Yu, Wenjing Wang, YuyiZhang, Jiaxing Zhu, Feiwen Deng, Qiang Sun, Zhiyong Guo, Xiaoshun He

Published online: August 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 62-69 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00178

Review Article

Unique Genetic Features of Lean NAFLD: A Review of Mechanisms and Clinical Implications

Jasmine Tidwell, George Y. Wu

Published online: August 25, 2023

[ ] [ PDF Pages: 70-78 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00252

Single-cell Technologies Provide Novel Insights into Liver Physiology and Pathology

Guanzi Chen, Wenli Xu, Zhicong Long, Yutian Chong, Bingliang Lin, Yusheng Jie

Published online: September 1, 2023

[ ] [ PDF Pages: 79-90 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00224

Update on the STING Signaling Pathway in Developing Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Wei Liu, Zhili Zhang Chen, Chenhui Yang, Yaofu Fan, Liang Qiao, Shaofeng Xie, Lin Cao

Published online: September 28, 2023

[ ] [ PDF Pages: 91-99 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00197

Liver Lesions at Risk of Transformation into Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Patients: Hepatobiliary Phase Hypointense Nodules without Arterial Phase Hyperenhancement

Nicolò Brandi, Matteo Renzulli

Published online: November 29, 2023

[ ] [ PDF Pages: 100-112 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00130

Research Letter

Associations Between Active, Passive Smoking and the Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Xinyuan Ge, Jing Lu, Chengxiao Yu, Wen Guo, Ting Tian, Xin Xu, Yuqing Ding, Jiaxin Gao, Wei Zhao, Xiaohua Zhou, Qingqing Diao, Hongxia Ma, Qun Zhang, Ci Song, Hongbing Shen

Published online: September 19, 2023

[ ] [ PDF Pages: 113-118 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00165

Corrigendum

Corrigendum: Osteopontin Promotes Macrophage M1 Polarization by Activation of the JAK1/STAT1/HMGB1 Signaling Pathway in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Published online: November 13, 2023

[ ] [ PDF Pages: 119-121 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00474C

VIEW RELATED CONTENT :

Osteopontin Promotes Macrophage M1 Polarization by Activation of the JAK1/STAT1/HMGB1 Signaling Pathway in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Back to Top