v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Upregulation of GLT25D1 in Hepatic Stellate Cells Promotes Liver Fibrosis via the TGF-β1/SMAD3 Pathway In Vivo and In vitro

Shiwei Wang, Lingling He, Fan Xiao, Meixin Gao, Herui Wei, Junru Yang, Yang Shu, Fuyang Zhang, Xiaohui Ye, Ping Li, Xiaohua Hao, Xingang Zhou, Hongshan Wei

Published online: May 26, 2022

[ ] [ PDF Pages: 1-14 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00005

Identification and Analysis of Gut Microbiota and Functional Metabolism in Decompensated Cirrhosis with Infection

Cyriac Abby Philips, Rizwan Ahamed, Jinsha K.P. Abduljaleel, Sasidharan Rajesh, Philip Augustine

Published online: June 13, 2022

[ ] [ PDF Pages: 15-25 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00428

Naringenin is a Potential Immunomodulator for Inhibiting Liver Fibrosis by Inhibiting the cGAS-STING Pathway

Li Chen, Siwei Xia, Shuqi Wang, Yuanyuan Zhou, Feixia Wang, Zhanghao Li, Yang Li, Desong Kong, Zili Zhang, Jiangjuan Shao, Xuefen Xu, Feng Zhang, Shizhong Zheng

Published online: April 28, 2022

[ ] [ PDF Pages: 26-37 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00120

MELD or MELD-Na as a Predictive Model for Mortality Following Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Placement

Arunkumar Krishnan, Tinsay A. Woreta, Dhananjay Vaidya, Yisi Liu, James P. Hamilton, Kelvin Hong, Alia Dadabhai, Michelle Ma

Published online: July 13, 2022

[ ] [ PDF Pages: 38-44 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00513

Dissecting the Contributing Role of Divergent Adipose Tissue to Multidimensional Frailty in Cirrhosis

Lihong Mao, Chaoqun Li, Xiaoyu Wang, Mingyu Sun, Yifan Li, Zihan Yu, Binxin Cui, Gaoyue Guo, Wanting Yang, Yangyang Hui, Xiaofei Fan, Jie Zhang, Kui Jiang, Chao Sun

Published online: April 20, 2022

[ ] [ PDF Pages: 58-66 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00027

Efficacy and Safety of Yanggan Jian in Hepatitis B Virus-related Decompensated Cirrhosis: A Randomized, Double-blind, Controlled Trial

Long Chen, Chaoqun Zhao, Weili Yao, Wei Liu, Hua Zhang, Yongping Mu, Hong Cai, Dongying Xue, Chengbao Wang, Wan’e Wang, Yuehong Lin, Jiamei Chen, Ping Liu

Published online: April 8, 2022

[ ] [ PDF Pages: 136-143 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00451

Metabolic Liver Diseases

USP10 Alleviates Palmitic Acid-induced Steatosis through Autophagy in HepG2 Cells

Sheng-Liang Xin, Xiao-Li Pan, Xiao-Yuan Xu, Yan-Yan Yu

Published online: March 31, 2022

[ ] [ PDF Pages: 45-57 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00060

Prognostic Relevance of Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis for Patients with Chronic Hepatitis B

Manus Rugivarodom, Ananya Pongpaibul, Siwaporn Chainuvati, Supot Nimanong, Watcharasak Chotiyaputta, Tawesak Tanwandee, Phunchai Charatcharoenwitthaya

Published online: May 23, 2022

[ ] [ PDF Pages: 76-87 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00055

Infectious Hepatitis

Adverse Effect of Nonalcoholic Fatty Liver Disease on the Therapeutic Response in Patients with Chronic Hepatitis B

Siyu Zhang, Xiaoxiao Zhang, Huiming Jin, Yao Dou, Lu Li, Xiwei Yuan, Chen Dong, Mengmeng Hou, Yue-min Nan, Jia Shang

Published online: May 13, 2022

[ ] [ PDF Pages: 67-75 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00066

Efficacy and Safety of Sofosbuvir-based Regimens in Hepatitis C Patients With Decompensated Cirrhosis: A Systematic Review and Meta-analysis

Wenyan Zhang, Jing Zhang, Shan Tang, Yali Liu, Xiaofei Du, Lixia Qiu, Menglu Liu, Haibin Yu, Calvin Q. Pan

Published online: June 28, 2022

[ ] [ PDF Pages: 144-155 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00006

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

Characteristics of Drug-induced Liver Injury in Chronic Liver Disease: Results from the Thai Association for the Study of the Liver (THASL) DILI Registry

Sakkarin Chirapongsathorn, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Sombat Treeprasertsuk, Roonguedee Chaiteerakij, Pichaporn Surawongsin, Chanunta Hongthanakorn, Sith Siramolpiwat, Naichaya Chamroonkul, Chalermrat Bunchorntavakul, Watcharasak Chotiyaputta, Kittiyod Poovorawan, Rattana Boonsirichan, Saranath Lawpoolsri, Chinnavat Sutivana, Abhasnee Sobhonslidsuk

Published online: June 15, 2022

[ ] [ PDF Pages: 88-96 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00479

MALAT1-mediated EZH2 Recruitment to the GFER Promoter Region Curbs Normal Hepatocyte Proliferation in Acute Liver Injury

Li Chen, Xintong Kang, Xiujuan Meng, Liang Huang, Yiting Du, Yilan Zeng, Chunfeng Liao

Published online: April 15, 2022

[ ] [ PDF Pages: 97-109 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00391

Clinical and Genetic Characteristics of Alagille Syndrome in Adults

Jianguo Li, Haicong Wu, Shuru Chen, Jiahui Pang, Heping Wang, Xinhua Li, Weiqiang Gan

Published online: March 17, 2022

[ ] [ PDF Pages: 156-162 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00313

Neonatal Dubin-Johnson Syndrome and its Differentiation from Biliary Atresia

Teng Liu, Jing Zhao, Jia-Yan Feng, Yi Lu, Jonathan A. Sheps, Ren-Xue Wang, Jun Han, Victor Ling, Jian-She Wang

Published online: March 11, 2022

[ ] [ PDF Pages: 163-173 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00460

Hepatic and Biliary Neoplasia

Integrin α6 Targeted Near Infrared Fluorescent Imaging and Photoacoustic Imaging of Hepatocellular Carcinoma in Mice

Yan-Zhu Lin, You Wu, De-Hai Cao, Yong-Jian Peng, Jun Deng, Wen-Jie Lin, Min-Yi Si-Tu, Ling Zhuo, Jie-Min Chen, Man-Xia Lei, Rong-Bin Liu, Wei-Guang Zhang, Jian-Jun Li, Xiao-Chun Yang, Guo-Kai Feng

Published online: April 12, 2022

[ ] [ PDF Pages: 110-117 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00414

Hepatitis B Virus Surface Antigen Promotes Stemness of Hepatocellular Carcinoma through Regulating MicroRNA-203a

Yu-Fei Qin, Zi-Yu Zhou, Hou-Wei Fu, Hao-Ming Lin, Lei-Bo Xu, Wen-Rui Wu, Chao Liu, Xiao-Lin Xu, Rui Zhang

Published online: July 26, 2022

[ ] [ PDF Pages: 118-129 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00373

Liver Transplantation and Surgery

Impact of COVID-19 on Liver Transplant Activity in the USA: Variation by Etiology and Cirrhosis Complications

Yong-Fang Kuo, Paul Kwo, Robert J Wong, Ashwani K. Singal

Published online: August 18, 2022

[ ] [ PDF Pages: 130-135 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00129

Review Article

The Gut Microbiome and Ferroptosis in MAFLD

Jie Ji, Liwei Wu, Jue Wei, Jianye Wu, Chuanyong Guo

Published online: July 14, 2022

[ ] [ PDF Pages: 174-187 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00136

Selective Androgen Receptor Modulators: An Emerging Liver Toxin

Haseeb Mohideen, Hafsa Hussain, Dushyant Singh Dahiya, Hisham Wehbe

Published online: November 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 188-196 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00207

An Ideal Hallmark Closest to Complete Cure of Chronic Hepatitis B Patients: High-sensitivity Quantitative HBsAg Loss

Zi-Long Wang, Jia-Rui Zheng, Rui-Feng Yang, Lin-Xiang Huang, Hong-Song Chen, Bo Feng

Published online: August 22, 2022

[ ] [ PDF Pages: 197-206 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00289

Ferroptosis: From Basic Research to Clinical Therapeutics in Hepatocellular Carcinoma

Ziyue Huang, Haoming Xia, Yunfu Cui, Judy Wai Ping Yam, Yi Xu

Published online: August 31, 2022

[ ] [ PDF Pages: 207-218 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00255

Assessing Donor Liver Quality and Restoring Graft Function in the Era of Extended Criteria Donors

Yimou Lin, Haitao Huang, Lifeng Chen, Ruihan Chen, Jimin Liu, Shusen Zheng, Qi Ling

Published online: August 16, 2022

[ ] [ PDF Pages: 219-230 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00194

Multifaceted Influence of Histone Deacetylases on DNA Damage Repair: Implications for Hepatocellular Carcinoma

Gan Du, Ruizhe Yang, Jianguo Qiu, Jie Xia

Published online: September 13, 2022

[ ] [ PDF Pages: 231-243 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00079

Ablation for Benign Liver Tumors: Current Concepts and Limitations

Hitoshi Maruyama, Maki Tobari, Hiroaki Nagamatsu, Tadashi Yamaguchi, Shuichiro Shiina

Published online: September 6, 2022

[ ] [ PDF Pages: 244-252 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00205

Illuminating and Instructive Clinical Case

Paraneoplastic Anti-Tif1-gamma Autoantibody-positive Dermatomyositis as Clinical Presentation of Hepatocellular Carcinoma Recurrence

Marco Ferronato, Claudine Lalanne, Chiara Quarneti, Michele Cevolani, Chiara Ricci, Alessandro Granito, Luigi Muratori, Marco Lenzi

Published online: May 24, 2022

[ ] [ PDF Pages: 253-259 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00573

Back to Top